Your browser does not support JavaScript!

lần rút thăm tiếp theo

CÁCH CHƠI

Điều kiện tham gia

Người chơi phải đáp ứng các yêu cầu sau để đủ điều kiện tham gia

1. Phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc nhập cư hợp pháp
người nước ngoài tại Việt Nam;

2. Phải từ 18 tuổi trở lên;

3. Người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

4. Các yêu cầu khác do xổ số kiến ​​thiết Hội An công bố (nếu có).

Đối với những người chơi không đủ tư cách, Xổ số kiến ​​thiết Hội An có quyền từ chối lĩnh thưởng khi có yêu cầu

Cách sử dụng phiếu cược

- Lấy một phiếu cược cho Max 4D và một cây bút chì được cung cấp tại POS.

- Tô màu [đăng ký kênh] để tham gia phát i-perm.

- Tô màu 4 chữ số từ trái sang phải [ví dụ: 1-1-1-1] tại Bảng A hoặc tất cả các bảng.

Mỗi bảng tương ứng với 1 mục nhập

- Hoặc để thiết bị đầu cuối chọn ngẫu nhiên cho bạn bằng cách tô màu [TC] ở cuối Bảng A hoặc tất cả các bảng. Mỗi bảng tương ứng với 1 mục nhập.

- Tô màu [HỦY] để hủy mục nhập có màu.

- Tặng phiếu cá cược màu của bạn